Buurtvereniging Het Dijkhuis

Aalsmeerderbrug - Oude Meer

Activiteiten 

We zijn weer van start met allerlei activiteiten!

Iedere woensdag koffie en thee drinken - creatief bezig zijn - praatje maken

Openingstijden:
Op de even weken: in de ochtend van 10:00 - 12:00 en in de oneven weken: in de avond van 19:30 - 21:30.


Spelletjesmiddag op donderdag 23 maart

Ouderwets gezellig spelletjes spelen; Rummikub, klaverjassen of sjoelen, van alles is mogelijk. Heeft u thuis een ander leuk spel liggen? Neem het gerust mee! Onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij maken we er een leuke middag van. Het buurthuis is open vanaf 14:00. Aanmelden is niet nodig en het is voor alle leeftijden.

Vrijdagmiddagborrel op 24 maart
Iedere 3e of 4e vrijdag van de maand sluiten we de week af met een gezellige vrijdagmiddag borrel. De deur staat open vanaf 16:00 tot 18:00. Even bijpraten met buurtgenoten! Er is altijd wel iemand om mee te proosten en het weekend mee in te luiden.

Paasknutselmiddag voor kinderen op 29 maart

In deze tijd van het jaar is het leuk om met Pasen iets leuks op tafel te hebben. Voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar organiseren we daarom een leuke Paasknutselmiddag op woensdag 29 maart van 14:30 - 16:30. Alle materialen zijn aanwezig en het is gratis voor onze leden.
Bent u geen lid, maar wilt uw kind toch meedoen? Dat kan tegen een kleine bijdrage van € 2,50.
Graag even aanmelden d.m.v. het sturen van een e-mail t.a.v. Anne-Marie Bouman op info@hetdijkhuis.net

AED Beginnerscursus op dinsdag 11 april
Hoe belangrijk is het om de AED te kunnen bedienen? Ze hangen op verschillende plaatsen langs de Dijk, en ook bij Het Dijkhuis. Daarom organiseren we voor max. 6 personen deze beginnerscursus op dinsdag 11 april tussen 19:30 en 22:00. De kosten zijn € 40 per persoon. Pinnen is mogelijk. Goed om te weten dat deze kosten in de aanvullende verzekering vergoed worden door de Zorgverzekeraar.


Aanmelden graag vòòr 1 april bij Guusje Commandeur via de website of het gebruikelijke e-mail adres.
PS: Er komt ook een herhalingscursus op 25 april, meer info volgt later.

Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 april om 19:30
De agenda is als volgt:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen vorige vergadering
3. Vaststellen agenda (incl. ingekomen stukken)
4. Juridische structuur uitleggen
5. Bestuurswisselingen
6. Commissies
7. Jaarverslag en verslag kascommissie
8. Bestuurswisselingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Roy Winters is de huidige secretaris en zal de functie van penningmeester van Bert Bouman t.z.t. na afhandeling van de nieuwbouw overnemen. Bert blijft wel lid van het bestuur, maar heeft daarnaast ook zitting in de Stichting die het beheer van het Dijkhuis voor haar rekening neemt.

De notulen van de ALV van vorig jaar zullen besproken worden en er is voldoende ruimte voor vragen en ideeën.