Buurtvereniging Het Dijkhuis

Aalsmeerderbrug - Oude Meer

AED's langs de Ringvaart

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om burgers te alarmeren bij reanimatie-meldingen in de directe omgeving. Deze brief gaat over het reanimatie team onder auspiciën van de buurtvereniging Het Dijkhuis. 

Wanneer iemand getroffen wordt door een acute circulatie stilstand is het van groot belang dat er snel ingegrepen wordt door getrainde burgers in combinatie met een AED (Automatische Externe Defibrillator). Om de patiënt een zo groot mogelijke kans van overleven te geven dient de hulp binnen 6 minuten gestart te zijn.

In onze buurt zijn wij afhankelijk van de ambulancepost Hoofddorp welke gevestigd is op het industrieterrein de President in de buurt van het politiebureau in Hoofddorp. Aalsmeer heeft ook een steunpunt, maar die valt onder een andere veiligheidsregio. Feitelijk zitten wij voor een reanimatie inzet op de grens van twee veiligheidsregio’s. Over het algemeen zijn de aanrijtijden van de ambulances te lang om de patiënt een zo groot mogelijke kans van slagen te geven bij een reanimatie. Daarom zijn we gestart met het opzetten van een reanimatie team van ongeveer 40 vrijwilligers. De ambulancedienst ondersteunt dit soort initiatieven van harte.

Bij een reanimatiemelding zullen de vrijwilligers gealarmeerd worden door de meldkamer Kennemerland gelijktijdig met de ambulances. U kunt ervan uitgaan dat de vrijwilligers altijd als eerste aanwezig zullen zijn om de reanimatie op te starten. Goed opgeleide burgers zijn daarbij van essentieel belang om de kans van een geslaagde reanimatie zo groot mogelijk te maken.

De reanimatiecommissie, onderdeel van Buurtvereniging Het Dijkhuis, heeft het initiatief genomen om dit project vorm te geven en te organiseren. Om dit project te doen slagen, is het volgende nodig;

1.      Getrainde, opgeleide vrijwilligers die uitrukken op reanimatiemeldingen;

2.      Vrijwilligers die een AED training willen volgen;

3.      AED apparaten op de Aalsmeerderdijk en omgeving die 24/7 beschikbaar zijn.

Belangrijk hierbij is te melden dat zorgverzekeraars de reanimatie cursus van € 40,- vergoeden bij verzekerden die een aanvullende verzekering hebben. Feitelijk kost deze cursus dus niets.

Daarnaast zoeken wij bedrijven die een bijdrage aan dit project willen leveren d.m.v. sponsoring of het beschikbaar stellen van een AED. Over ons gehele gebied hebben wij inmiddels diverse AED apparaten beschikbaar voor dit project. Ze hangen bij Geoff's, bij de Aalsmeerderbrug, bij de Fa. Houtstook en bij Het Dijkhuis.

Als vrijwilliger dient u te beschikken over een geldig reanimatie certificaat of bereid zijn deze te halen. Daarnaast is het vereist om jaarlijkse een herhalingsles te volgen om de vaardigheden op peil te houden.

Personeel van de ambulancedienst komt uitleg geven over reanimaties onder leiding van Peter van den Nouland.

De gecombineerde AED beginners- en herhalingscursus kost € 40 voor beginners en € 15 voor de herhalingscursus. U kunt zich bij info@hetdijkhuis.net aanmelden.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de AED Commissie,
Guusje Commandeur - De Raadt en Peter Nouland

 WAAROM ZOU IK EEN REANIMATIETRAINING VOLGEN?

Heel eenvoudig om de volgende redenen: 

Wekelijks worden er in ons land 300 mensen buiten een ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. In 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk, dan wel op het sportveld.

Indien er tijdens zo’n hartaanval niet zeer snel en doelmatig wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Snelle reanimatie, bij voorkeur met een spoedige inzet van een automatische defibrillator (AED) vergroot de overlevingskansen aanzienlijk. Hoe sneller deze hulp gegeven wordt, des te groter is de kans dat het slachtoffer er zonder blijvende (hersens-) schade afkomt. Zes minuten is hier zéér duidelijk de uiterste limiet!

2023 04 25 AED Cursus Dijkhuis
2023 04 25 AED Cursus Dijkhuis
2023 04 25 AED Cursus
2023 04 25 AED Cursus