Buurtvereniging Het Dijkhuis

Aalsmeerderbrug - Oude Meer

- Uitgebreide informatie in de bovenste tab 'Verhuur' -

Algemene Voorwaarden Verhuur

- Het huurbedrag bedraagt € 550,-. Per omgaand dient € 200,- reserveringskosten betaald te worden op rekeningnummer NL43 RABO 0300 1777 12 o.v.v. “reservering (datum)”. De resterende € 350,- dient uiterlijk 4 weken voor de verhuurdatum op hetzelfde rekeningnummer te zijn gestort o.v.v. “huursom (datum)”.
Pas na ontvangst van de reserveringskosten en onze bevestiging van ontvangst per mail, is de reservering definitief. Reserveringskosten worden niet gerestitueerd.

- Op de dag van verhuur is om 13:00 een sleutelhouder aanwezig. Aan hem kan de geldende borgsom van
€ 250,- contant worden overhandigd en ontvangt u de sleutel. Deze dient de volgende dag, uiterlijk om 13:00 weer te worden ingeleverd en ontvangt u de borgsom retour, mits het Dijkhuis weer in schone en correcte staat wordt opgeleverd. (zie verderop)
- Het Dijkhuis mag alleen gebruikt worden voor feesten en partijen van maximaal 100 personen  en dient door de huurder als “goed huisvader” gebruikt en beheerd te worden.
- Eventuele schade aan het gebouw en/of inventaris veroorzaakt tijdens de verhuurperiode komt geheel voor rekening van de huurder.
- Er mag op geen enkele wijze overlast worden veroorzaakt voor de omgeving en in Het Dijkhuis mag niet worden gerookt.
- Na 23:00 zijn de buitendeuren gesloten van het gebouw. Na 23:00 is het gebruik van het terras alleen toegestaan, indien dit geen overlast geeft en de deuren gesloten zijn. Om 01.00 is het einde feest en worden de gasten verzocht rustig huiswaarts te keren.
- Onder geen beding mag er in of nabij Het Dijkhuis open vuur of vuurwerk worden aan en/of afgestoken.
- Parkeren van voertuigen dient te geschieden op de openbare weg of (bij gedogen) op het parkeerterrein van de “buren” links naast het pand.
- Het parkeerterrein bij de buren is uitsluitend bestemd om te parkeren, en is niet bedoeld als feest locatie.
- Alle gasten worden verzocht op het terrein van het buurthuis te blijven. Na afloop van het feest vertrekken gasten direct zonder een afterparty buiten, zodat er geen enkel overlast voor  buurtbewoners wordt veroorzaakt. Huurder is hiervoor verantwoordelijk.
- Het Dijkhuis wordt bij aanvang van de verhuur schoon aangeboden en dient na afloop van de verhuurperiode weer schoon te worden opgeleverd.
- Afval en/of vuilniszakken mag/mogen niet worden achtergelaten en dient men zelf af te voeren.
- De kosten van eventuele overtredingen en boetes zijn geheel voor rekening van de huurder.
- Het Dijkhuis dient na afloop van de verhuurperiode weer in onberispelijke staat te worden opgeleverd. Schoonmaken van de keuken, de bar en de toiletten en stofzuigen van de ruimtes. Wanneer u dit niet zelf wilt of kunt doen, dan kunnen wij dit voor u verzorgen voor € 75,-. 
- Huurder meldt bij afloop van de huurperiode aan verhuurder of er schade of gebreken (in de meest ruime zin van het woord) is veroorzaakt of geconstateerd.
- Verhuurder behoudt zich het recht voor de borgsom in te houden bij door huurders veroorzaakte schade, gebreken of niet voldoen aan de voorwaarden of anderszins.
- Huurder dient kennis te nemen van de aanwezige lijst met controlepunten (deze hangt in de keuken).
- Onder geen beding mag plakband gebruikt worden om versiering o.i.d. aan of in het gebouw, tafels of anderszins te bevestigen. Hiervoor zijn de ringen in het plafond te gebruiken.
- Het verzorgen van een eigen catering en gebruik van de keuken is toegestaan, gebruik van de  tapinstallatie is in overleg en hiervoor wordt € 25,- in rekening gebracht (excl. bier).
- Het aanwezige glaswerk, serviesgoed, bestek e.d. dient, na eventueel gebruik, schoon op dezelfde plaats te worden teruggezet.
- Het gebruik van extra elektrische (keuken)apparatuur is niet toegestaan i.v.m. mogelijke overbelasting van het elektranet. Voor een evt. geluidsinstallatie zijn extra stopcontacten aanwezig.
- In de onmiddellijke omgeving van het Dijkhuis is een ‘brengparkje’ gesitueerd, waar lege flessen en papier/karton kan worden gedeponeerd.
- In en om het pand zijn  camera’s en geluidmeters geplaatst voor preventie, bewaking en eventuele (geluid) overlast.
- Bij constatering van overlast in de ruimste zin van het woord kan verhuurder direct het feest beëindigen.
- Alle aanwijzingen van de verhuurder dienen direct en stipt te worden opgevolgd c.q. uitgevoerd.