Buurtvereniging Het Dijkhuis

Aalsmeerderbrug - Oude Meer

Over ons

Buurtvereniging Het Dijkhuis is er voor alle inwoners van Oude Meer en Aalsmeerderbrug en omgeving.

Buurtvereniging Het Dijkhuis

De Buurtvereniging organiseert allerlei activiteiten in en rond ons buurthuis. Zo organiseren we jaarlijks een groot Sinterklaasfeest voor de kleintjes, knutselochtenden, vrijdagmiddagborrels, jamsessies, een bingo en nog meer activiteiten voor jong en oud in onze buurt. Ook is Het Dijkhuis te huur voor feesten en partijen. Tevens is er een Commissie Leefomgeving die zich inzet voor de leefbaarheid in onze buurt. Mocht er zich een probleem in onze leefomgeving voordoen, laat het ons dan weten. Samen komen we verder.

De Buurtvereniging is in de jaren '60 ontstaan en heette toen 'Speeltuinvereniging De Lente'. In de jaren '90 veranderde de naam in Buurtvereniging Het Dijkhuis. 

De Doelstelling van Buurtvereniging het Dijkhuis (zoals in onze statuten beschreven):

"Het organiseren van allerhande activiteiten voor buurtbewoners, het behartigen van buurtbelangen in de ruimste zin zomede alles wat met het vorenstaande samenhangt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

En daar wordt door een club enthousiaste mensen vorm aan gegeven!

Het bestuur van Het Dijkhuis is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Binnen de vereniging bestaat er een Commissie Leefomgeving die zich bezighoudt met de leefbaarheid in onze buurt. Samen zorgen alle betrokken vrijwilligers ervoor dat er altijd wel iets te doen is in en om Het Dijkhuis. Om dit alles te bekostigen hebben wij contributie-betalende leden en is Het Dijkhuis ook te huur voor feesten en partijen. 

Het Bestuur

De voorzitter is Cees Jan Eikelenboom, Roy Winters heeft de functie van penningmeester van Bert Bouman overgenomen. Bert is algemeen lid van het bestuur, maar is daarnaast ook voorzitter van de Stichting die het beheer van het Dijkhuis voor haar rekening neemt. Mirjam Colijn verzorgd de communicatie op de website en social media en is secretaris. We zijn nog op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden, want Peter Klijn heeft aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen.

 

 
Gedragscode

Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij onze gedragscode respecteren en onderschrijven. Klik hier voor de inhoud.


Contributie
Bent u al lid van onze buurtvereniging? De contributie voor is nog slechts €12,50 per gezin.
Om kosten te sparen, vragen wij u echter, om zelf de contributie over te maken op rekeningnummer NL43RABO 0300177712 ten name van Buurtvereniging Het Dijkhuis. Vergeet u niet uw NAAM en ADRES en contributie en voor welk jaar het is erbij te vermelden? DANK U WEL!


Privacy
Buurtvereniging Het Dijkhuis bewaart en gebruikt de door u verstrekte gegevens (naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer) uitsluitend om u, voornamelijk middels een nieuwsbrief die via e-mail wordt verzonden, te berichten over haar activiteiten. Wij zullen uw gegevens nimmer aan derden verstrekken. Het is te allen tijde mogelijk om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Camera's

Om uw en onze veiligheid te bewaren hangen er camera's in en om het gebouw.