Buurtvereniging Het Dijkhuis

 

Over ons

 Doelstelling van Buurtvereniging het Dijkhuis (zoals in onze statuten beschreven):

"Het organiseren van allerhande activiteiten voor buurtbewoners, het behartigen van buurtbelangen in de ruimste zin zomede alles wat met het vorenstaande samenhangt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin."

En daar wordt door een club enthousiaste mensen vorm aan gegeven!

Het bestuur van Het Dijkhuis is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Binnen de vereniging bestaat er een Commissie Leefomgeving die zich bezighoudt met de leefbaarheid in onze buurt. Samen zorgen alle betrokken vrijwilligers ervoor dat er altijd wel iets te doen is in en om Het Dijkhuis. Om dit alles te bekostigen hebben wij contributie-betalende leden en is Het Dijkhuis ook te huur voor feesten en partijen. HET BESTUUR:


 Gedragscode: 

wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij onze gedragscode respecteren en onderschrijven. Klik hier voor de inhoud.De enige echte Aalsmeerderbrugse vlag is weer te koop! Vanaf medio juni zijn ze verkrijgbaar bij Cees Eikelenboom (bij fa. Houtstook op de dijk) in de maten 150x100 voor €26,50 en in de maat 77x50 (leuk voor de boot!) voor €17,50. Haast u want de voorraad is niet eindig en de vlag heel populair onder de bewoners!

Contributie
Bent u al lid van onze buurtvereniging? De contributie voor 2018 bedraagt nog steeds slechts €12,50 per gezin. Om kosten te sparen, vragen wij u echter, om zelf de contributie over te maken op rekeningnummer NL43RABO 0300177712 ten name van Buurtvereniging Het Dijkhuis. Vergeet u niet uw NAAM en ADRES en contributie 2018 erbij te vermelden? DANK U WEL! 


Privacy
Buurtvereniging Het Dijkhuis bewaart en gebruikt de door u verstrekte gegevens(naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer) uitsluitend om u, voornamelijk middels een nieuwsbrief die via een E-mail wordt verzonden, te berichten over haar activiteiten. Wij zullen uw gegevens nimmer aan derden verstrekken. Het is te allen tijde mogelijk om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief.