Buurtvereniging Het Dijkhuis

 

Over ons

 Doelstelling van Buurtvereniging het Dijkhuis (zoals in onze statuten beschreven):

"Het organiseren van allerhande activiteiten voor buurtbewoners, het behartigen van buurtbelangen in de ruimste zin zomede alles wat met het vorenstaande samenhangt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin."

En daar wordt door een club enthousiaste mensen vorm aan gegeven!

Het bestuur van Het Dijkhuis is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Binnen de vereniging bestaat er een Commissie Leefomgeving die zich bezighoudt met de leefbaarheid in onze buurt. Samen zorgen alle betrokken vrijwilligers ervoor dat er altijd wel iets te doen is in en om Het Dijkhuis. Om dit alles te bekostigen hebben wij contributie-betalende leden en is Het Dijkhuis ook te huur voor feesten en partijen. HET BESTUUR:


 Gedragscode: 

wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij onze gedragscode respecteren en onderschrijven. Klik hier voor de inhoud.Wist u dat wij zelfs een eigen buurtvlag hebben? Te koop bij Cees Eikelenboom. De grote vlag meet 100x150cm en kost €45,=, de kleine (voor op de boot?) is 50x75cm en kost €35,=. Filmpje uit de jaren 60 over Het Dijkhuis, toen nog Speeltuinvereniging De Lente geheten.


Contributie
Bent u al lid van onze buurtvereniging? De contributie voor 2018 bedraagt nog steeds slechts €7,50 per gezin. Om kosten te sparen, vragen wij u echter, om zelf de contributie over te maken op rekeningnummer NL43RABO 0300177712 ten name van Buurtvereniging Het Dijkhuis. Vergeet u niet uw NAAM en ADRES en contributie 2018 erbij te vermelden? DANK U WEL!