Buurtvereniging Het Dijkhuis

 

Commissie Leefomgeving

 

De Commissie Leefomgeving (kortweg CLO) houdt zich binnen buurtvereniging Het Dijkhuis bezig met alles wat met onze leefomgeving te maken heeft. Denkt u aan onveilige (verkeers)situaties, het oprichten van een AED-team, maar ook het realiseren van bijvoorbeeld een speelveldje. Zij hebben over al deze zaken regelmatig contact met de betrokken instanties. En dit zijn de leden van de CLO:


Anke de Wit
Joop Stokkel
Ruud de Matter
Cees-Jan Eikelenboom

Al onze commissieleden hebben ruime bestuurlijke ervaring. Zij zorgen dat de belangen van onze buurt goed behartigd worden. Hebt u vragen of suggesties? Mail dan naar leefomgeving@hetdijkhuis.net of spreek een van de leden even aan.

Aandachtspunten waar de CLO zich op dit moment mee bezig houdt:

 
Info over AED informatieavond


De cursusavonden waren een groot succes. Inmiddels hebben meer dan 50 mensen uit onze buurt een certificaat en zijn we dus van start met de AED-groep! Ook de kasten met de AED's worden nu geplaatst. We houden u op de hoogte.