Buurtvereniging Het Dijkhuis

 

Commissie Leefomgeving

 

De Commissie Leefomgeving (kortweg CLO) houdt zich binnen buurtvereniging Het Dijkhuis bezig met alles wat met onze leefomgeving te maken heeft. Denkt u aan onveilige (verkeers)situaties, het oprichten van een AED-team, maar ook het realiseren van bijvoorbeeld een speelveldje. Zij hebben over al deze zaken regelmatig contact met de betrokken instanties. En dit zijn de leden van de CLO:


Anke de Wit
Joop Stokkel
Cees-Jan Eikelenboom

Al onze commissieleden hebben ruime bestuurlijke ervaring. Zij zorgen dat de belangen van onze buurt goed behartigd worden. Hebt u vragen of suggesties? Mail dan naar leefomgeving@hetdijkhuis.net of spreek een van de leden even aan.

Aandachtspunten waar de CLO zich op dit moment mee bezig houdt:

 
Info over AED informatieavond


Zoals u weet hebben we een grote groep vrijwilligers die een cursus reanimatie heeft gevolgd zodat zij de AED’s die door de buurtvereniging langs de dijk geplaatst zijn in geval van nood kunnen bedienen. Het certificaat is echter maar beperkt geldig en dus moet iedereen een herhalingscursus volgen. Deze cursusavonden worden in Het Dijkhuis regelmatig gegeven.  De kosten voor de herhalingscursus worden door de meeste zorgverzekeringen in de aanvullende verzekering gedekt. Op dit moment is het door de nieuwbouw (en eerder door Corona) niet mogelijk om de cursussen in Het Dijkhuis te geven. Na de zomer (waarschijnlijk vanaf september) zullen wij op een alternatieve locatie de cursussen gaan geven. Wij houden u op de hoogte!