Buurtvereniging Het Dijkhuis

 

Opzetten reanimatie teams

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om burgers te alarmeren bij reanimatie-meldingen in de directe omgeving. Deze brief gaat over het opzetten van een reanimatie team onder auspiciën van de buurtvereniging het Dijkhuis. 

Wanneer iemand getroffen wordt door een acute circulatie stilstand is het van groot belang dat er snel ingegrepen wordt door getrainde burgers in combinatie met een AED (Automatische Externe Defibrillator). Om de patiënt een zo groot mogelijke kans van overleven te geven dient de hulp binnen 6 minuten gestart te zijn.

In onze buurt zijn wij afhankelijk van de ambulancepost Hoofddorp welke gevestigd is op het industrieterrein de President in de buurt van het politiebureau in Hoofddorp. Aalsmeer heeft ook een steunpunt, maar die valt onder een andere veiligheidsregio. Feitelijk zitten wij voor een reanimatie inzet op de grens van twee veiligheidsregio’s.  Over het algemeen zijn de aanrij tijden van de ambulances te lang om de patiënt een zo groot mogelijke kans van slagen te geven bij een reanimatie. Daarom starten wij met het opzetten van een reanimatie team waar wij ongeveer 40 vrijwilligers voor zoeken. De ambulancedienst ondersteunt dit soort initiatieven van harte.

De vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een officieel reanimatie certificaat of bereid zijn dit te halen. Bij een reanimatiemelding zullen de vrijwilligers gealarmeerd worden door de meldkamer Kennemerland gelijktijdig met de ambulances. Je kunt ervan uitgaan dat de vrijwilligers altijd als eerste aanwezig zullen zijn om de reanimatie op te starten. Goed opgeleide burgers zijn daarbij van essentieel belang om de kans van een geslaagde reanimatie zo groot mogelijk te maken.

De reanimatiecommissie, onderdeel van de buurtvereniging het Dijkhuis,  heeft het initiatief genomen om dit project vorm te geven en te organiseren. Om dit project te doen slagen zijn, wij op zoek naar het volgende;

1.       getrainde, opgeleide vrijwilligers die uit gaan rukken op reanimatiemeldingen. Op jaarbasis zullen dit er één of twee zijn voor onze Dijk en omgeving;

2.      vrijwilligers die willen uitrukken maar nog geen opleiding hiervoor hebben gevolgd;

3.       AED apparaten op de Dijk en omgeving die 24/7 beschikbaar zijn.

Belangrijk hierbij is te melden dat zorgverzekeraars de reanimatie cursus vergoeden bij verzekerden die een aanvullende verzekering hebben. Feitelijk kost deze cursus dus € 0.

Daarnaast zoeken wij bedrijven die een bijdrage aan dit project willen leveren d.m.v. sponsoring of het beschikbaar stellen van een AED. Over ons gehele gebied willen wij diverse AED apparaten beschikbaar hebben voor dit project.

Voor de start van dit project hebben wij besloten te beginnen met een informatieavond om de bereidheid te peilen of er voldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden voor dit project.

Als vrijwilliger dien je te beschikken over een geldig reanimatie certificaat of bereid zijn deze te halen. Daarnaast stellen wij als eis dat je een jaarlijkse herhalingsles volgt om je vaardigheden op peil te houden.

De informatie avond zal plaatsvinden op

woensdag 26 oktober om 19.30 uur

in ons buurthuis. Personeel van de ambulancedienst komt uitleg geven over reanimaties en Peter van den Nouland zal vragen beantwoorden omtrent de opzet van dit project.

Bij voldoende aanmeldingen zal er besloten worden of dit project daadwerkelijk gestart gaat worden. Wanneer deze brief je enthousiast gemaakt heeft verzoeken wij je aan ons door te geven of je aanwezig bent op deze avond. Ook kun je al aangeven of je al in het bezit bent van een reanimatiecertificaat of dat je hiervoor een opleiding zou willen volgen. Bij dat laatste zou het prettig zijn wanneer je ook aangeeft of je zorgverzekeraar de kosten van de reanimatie opleiding vergoed.

Omdat we zo ver van de ambulancepost zitten is het echt van levensbelang. Als je komt naar de informatieavond wil je dit dan even mailen naar:

Anke de Wit  mailadres: anke.gertjan@ziggo.nl

We hopen echt dat voldoende mensen bereid zijn de cursus reanimatie/AED te volgen.

Hopelijk tot de 26 e.

 

Vriendelijke groet

Gerda Stokkel en Anke de Wit
Reanimatiecommissie vereniging buurthuis “het Dijkhuis”

 

NB:

WAAROM ZOU IK EEN REANIMATIETRAINING VOLGEN?

Heel eenvoudig om de volgende redenen: Wekelijks worden er in ons land 300 mensen buiten een ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. In 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk, dan wel op het sportveld. Indien er tijdens zo’n hartaanval niet zeer snel en doelmatig wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Snelle reanimatie, bij voorkeur met een spoedige inzet van een automatische defibrillator (AED) vergroot de overlevingskansen aanzienlijk. Hoe sneller deze hulp gegeven wordt, des te groter is de kans dat het slachtoffer er zonder blijvende (hersens-) schade afkomt. Zes minuten is hier zéér duidelijk de uiterste limiet!Van:                     Reanimatiecommissie vereniging buurthuis “het Dijkhuis”